پنل های نمایندگی

پنل های نمایندگی

پنل طلایی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 8.5 تومان  
قیمت 300 هزار تومان 

پنل نقره ای

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 9.5 تومان  
قیمت 250 هزار تومان  

09159091390